Vi är många som verkar i det nya paradigmet. Ett paradigm av samverkan istället för konkurrens och för ett ömsint och kärleksfullt förhållningssätt gentemot vår planet och varandra. Vår omvärld förändras på flera systemnivåer samtidigt och snabbare än någonsin tidigare.

Denna genomgripande transformation gör att vi måste agera utifrån ett metaperspektiv – klokt, långsiktigt och hållbart. En ny medvetenhet möjliggör förändrade normer, värderingar, tankar och idéer om hur vi måste agera för att möjliggöra en vital framtid. Genom att åstadkomma viktiga beteendeförändringar uppnås kraftfulla resultatgenombrott.

Människohandel

Privat och personligt

vs. Meta…

VARMT VÄLKOMMEN! till en Befriande, Underhållande, Tröstande, Provocerande tillställning. Vi petar i såren, smular sönder stigman och sparkar upp dörrar. Hur många motgångar klarar vi människor av utan att gå sönder? Och hur kommer det sig att livslust kan tränga igenom även ofattbara motgångar…

Skrota värderingsarbetet!

Våra värderingar är endast en av många påverkansfaktorer på vårt beteende, så det behövs något annat för att skapa gemensam drivkraft. Läs mer om detta i blogginlägget.

Människohandel

Det är inte enbart druvan som utgör vinet. Ett komplext och systemiskt samspel bidrar och samverkar till såväl produkten som upplevelsen av den. Därför är vi ödmjuka inför de känsliga och viktiga relationer som tillsammans interagerar avseende informationsöverföring och produktivitet i alla system. Det kan dock vara praktiskt att avgränsa uppdragen. Detta är exempel på möjliga sammanhang, utvecklingsområden och ramsättningar:

Let The Cat Out är ett nätverk, en transformationskraft som drivs av det faktum att alla utmaningar vi står inför idag är så komplexa att de inte går att lösa på konventionella sätt. Det krävs något annat för att uppnå hälsosam produktivitet och relevanta resultat. Det krävs ny gemensam förståelse och mindshift genom tillgängliggörande av varm data samt utveckling av användbara verktyg och service genom öppen, kall data.

Förändring är det nya stabila

Let The Cat Out behövs

Vår värld som vi känner den har alltid varit i förändring. Vi tenderar att acceptera förändring så länge den är långsam, stegvis och del av ett kontinuum som vi inte behöver reflektera närmare över. Det vi nu står inför är mer omfattande, mer mångfacetterat och mer påtagligt jämfört med allt annat tidigare. Det handlar om ett helt nytt ekosystem som drivs av stora krafter och redan satt i rörelse. Och vi står definitivt mycket nära detta skifte till ett nytt paradigm.

Det kan tyckas skrämmande att våra förtroendevalda politiker, bolagsstyrelser och företagsledningar – alla de med makt – gör så lite. Men när vi människor arbetar i, och ständigt upprätthåller, det gamla systemet är det svårt att se hur det kan förändras. Det krävs något nytt. Ett helt nytt synsätt, nytt medvetande, nytt agerande. Let The Cat Out står mitt i skiftet – i mellanrummet mellan det gamla och det nya. Vi arbetar för en bättre värld, en möjlig framtid där konkurrens och egoism avgår till förmån för samverkan och gemensamhet.

Det krävs något helt annat

Let The Cat Out är ett nätverk av vänner, kollegor, perspektiv, erfarenheter och kompetenser som stöttar varandra och andra individer och verksamheter med beteendeförändring och mönsterbrytning. Syftet är att skapa resultatgenombrott genom nya möjligheter och förutsättningar för innovation, digitalisering, kommunikation, samverkan, samarbete, arbetsmiljö, kultur, värderingar… Utifrån ett långsiktigt hållbart förhållningssätt.

Vi arbetar för att förändring ska ske och meningsfull skillnad ska bestå. Kort och gott kan man säga att vi arbetar med förståelse för människor i olika kontexter och interrelationerna däremellan. Vi tror att allt handlar om kommunikation. Allt. Vi tror också att mycket, för att inte säga det mesta, som vi idag har vant oss vid kommer att förändras på ett dramatiskt sätt. Ett naturligt sätt, ett nytt förhållningssätt till oss själva, som vi tappat bort under ett antal århundraden, men som vi kommer ta tillbaka och göra till vårt igen.

Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer om kakor, cookies, på vår sajt här.