Vi är många som arbetar för det nya paradigmet. Ett paradigm av samverkan istället för konkurrens, för ömsint och kärleksfullt förhållningssätt gentemot vår planet och varandra och för att lyckas med detta – ett nytt medvetande. Världen förändras på flera plan samtidigt och snabbare än någonsin tidigare.

Denna genomgripande transformation på samtliga systemnivåer gör att vi måste agera utifrån ett metaperspektiv – klokt, långsiktigt och hållbart. Den nya revolutionen äger rum i våra sinnen vilket i sin tur skapar beteendeförändringar och öppnar dörrar till helt nya normer, värderingar, tankar och idéer om hur vi måste agera för att möjliggöra en plats i framtiden. Genom att åstadkomma beteendeförändringar uppnås kraftfulla resultatgenombrott.

Människohandel

Skrota värderingsarbetet! Det resulterar sällan i gemensam förståelse eller individuell drivkraft.

Jag och några vänner har funderat kring frågorna; flyktingar, migration och integration. Vi funderade på en tjänst som skulle effektivisera integrationsprocessen. När vi vänt och vridit på utmaningen och lyft frågan några hack, kom vi fram till att arbete är nyckeln. Arbete.

Vi lär oss av att tänka högt – dela dina tankar med oss!

Människohandel

Let The Cat Out är ett nätverk, en transformationskraft som drivs av det faktum att alla utmaningar vi står inför idag är så komplexa att de inte går att lösa på konventionella sätt. Det krävs något annat för att uppnå resultatgenombrott. Det krävs ny gemensam förståelse och mindshift genom varm data, och utveckling av användbara verktyg och service genom öppen, kall data.

Förändring är det nya stabila

Let The Cat Out behövs

Vår värld som vi känner den har alltid varit i förändring. Vi tenderar att acceptera förändring så länge den är långsam, stegvis och del av ett kontinuum som vi inte behöver reflektera närmare över. Det vi nu står inför är mer omfattande, mer mångfacetterat och mer påtagligt jämfört med allt annat tidigare. Det handlar om ett helt nytt ekosystem som drivs av stora krafter och redan satt i rörelse. Och vi står definitivt mycket nära detta skifte till ett nytt paradigm.

Det kan tyckas skrämmande att våra förtroendevalda politiker, bolagsstyrelser och företagsledningar – alla de med makt – gör så lite. Men när vi människor arbetar i, och ständigt upprätthåller, det gamla systemet är det svårt att se hur det kan förändras. Det krävs något nytt. Ett helt nytt synsätt, nytt medvetande, nytt agerande. Let The Cat Out står mitt i skiftet – i mellanrummet mellan det gamla och det nya. Vi arbetar för en bättre värld, en möjlig framtid där konkurrens och egoism avgår till förmån för samverkan och gemensamhet.

>>>

Det krävs något helt annat

Let The Cat Out är ett nätverk av vänner, kollegor, perspektiv, erfarenheter och kompetenser som stöttar varandra och andra individer och verksamheter med beteendeförändring och mönsterbrytning. Syftet är att skapa resultatgenombrott genom nya möjligheter och förutsättningar för innovation, digitalisering, kommunikation, samverkan, samarbete, arbetsmiljö, kultur, värderingar… Utifrån ett långsiktigt hållbart förhållningssätt.

Vi arbetar för att förändring ska ske och meningsfull skillnad ska bestå. Kort och gott kan man säga att vi arbetar med förståelse för människor i olika kontexter och interrelationerna däremellan. Vi tror att allt handlar om kommunikation. Allt. Vi tror också att mycket, för att inte säga det mesta, som vi idag har vant oss vid kommer att förändras på ett dramatiskt sätt. Ett naturligt sätt, ett nytt förhållningssätt till oss själva, som vi tappat bort under ett antal århundraden, men som vi kommer ta tillbaka och göra till vårt igen.

>>>
Crowdsourcing

Sveriges skarpaste hjärnor

Vi tror på människors förmåga och vilja att dela med sig av sina kunskaper. Därför tror vi på nätverk och crowdsourcing.

Vårt nätverk, Sveriges skarpaste hjärnor och mest färgstarka karaktärer, hjälper oss att nå våra och våra uppdragsgivares mål.

>>>

”Conformity kills creativity. Dare to differ.”

Vera France

Vi vill skapa en bättre värld

Vi tror också på människors förmåga och vilja att dela med sig av sitt överskott. Därför tror vi på crowdfunding.

På samma sätt som att många hjärnor hjälps åt för att lösa en liten del av ett större problem är många plånböcker och många små bidrag något som skapar ackumulerad skillnad.

>>>

”Rain is the difference between alive and dead.
Rain is the disparity between drain and bread.
We make change. We change the game.
We make rain. We are Rainmakers.”

Frank Candid

Crowdfunding

Vi vet att man inte kan plocka ut druvan ur vinet. Hela systemet bidrar och samverkar, och därför är vi ödmjuka inför den komplexitet, de känsliga och viktiga relationer, som utgör informationsöverföringen i ett system. Det kan dock vara praktiskt att skapa olika ramsättningar när man tar sig an ett uppdrag. Detta är exempel på möjliga avgränsningar:

Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer om kakor, cookies, på vår sajt här.