Mitt alibi

Mitt alibi

Digital verksamhet är all verksamhet

I mitt arbete träffar jag mycket människor. Jättemycket människor.

De flesta som jag träffar är mer eller mindre involverade i digitaliseringsfrågor av olika slag. – Vem är inte det? tänker vän av ordning.

Sant – i stort sätt alla borde vara involverade i någon mening. Med tanke på att det digitala vinner mark på varje område, på varje organisatorisk nivå och inom varje bransch.

Det jag funderar på är att ju högre upp i organisationen jag rör mig desto otydligare blir beskeden om vilken den digitala riktningen är och vilka digitala mål verksamheten strävar efter. Vad beror det på? Är inte det konstigt? Är det inte rent oansvarigt, för att inte säga farligt?

De flesta verksamheter som jag träffat och lärt känna de senaste åren, de är ganska många, har minst ett digitaliseringsprojekt i luften. Många företag har tagit fram en digital strategi. Några har till och med anställt en CDO (Chief Digital Officer). Det om något borde väl borga för framgång?

Ja och nej. En digital strategi är att betrakta som en ren hygienfaktor. En CDO signalerar att verksamheten har en person i ledningen som äger utmaningen med digitalisering och som samtidigt är kravställare vad gäller uppfyllandet av den digitala strategin. Alltså någon som håller i taktpinnen och följer planen.

Min reflektion är att om en verksamhet har tagit fram en digital strategi så är det helt avgörande att den digitala strategin möter och hanterar verksamhetens övergripande vision och mål. Och det duger inte med att rekrytera och anställa en CDO.

Min uppmaning vänder sig därför till alla Sveriges styrelseledamöter, ledningsgrupper och andra beslutsfattare – det är dags att ta ett rejält grepp på den här frågan. Det är på riktigt.

En digital strategi kan inte som den ofta gör, leva sitt eget liv. Vara ett alibi för att man tänkt lite digitalt. Då upphör den digitala strategin att vara just en strategi och blir istället ett kul dokument med lite spännande aktiviteter som leder till en eller annan app eller massproducerad content marketing.

Hela verksamheten måste andas digitalt. Det är i högsta grad en kulturell fråga.

September övergår till höst. Vi på Let The Cat Out arbetar febrilt med att fånga upp alla vilsna sommarkatter för att ge dem ett nytt hem.

Lyssna på The Spoils med Massive Attack, det är kanon.