TOPP 3 – Förändringskompetens

TOPP 3 – Förändringskompetens

Att förstå följande är avgörande:

  • Allt är kommunikation
  • Vikten av information
  • Gemensamma intentioner

Change Agency – förändringsmandat för vem?

Det engelska ordet Agency definieras ungefär så här: ”En individs självständiga förmåga att handla utifrån egen vilja”. Alltså ett individuellt och högst personligt mandat för att möjliggöra lärande, förändring och utveckling. Det som behövs för att utverka sitt agency är en genuin önskan om ett nytt tillstånd, att hitta sin drivkraft, sin intention.

Bli din egen lyckas smed

Mandat att förändra eller åtminstone skapa förutsättningar för lyckad förändring, vem har det? Är det ledningsgruppen, cheferna, ägarna, medarbetarna, kunderna eller konsumenterna som sitter på det mandatet? Är det politiker och andra makthavare? Nej, det är du. Bara du.

En Change Agent kan aldrig förändra andra människor eller andra människors beteende. Förändring och utveckling kommer enbart till stånd genom förändring av sitt eget beteende. Ny information, nya insikter, nya värderingar kan få den enskilde individen att bryta ett mönster som inte gynnar den egna utvecklingen eller inte bidrar till en positiv förändring i livet. Ny förståelse kan, till synes helt automatiskt, skapa nya beteenden – och därigenom nya möjligheter.

Tänk dig ett läkarbesked.

Hur skulle det vara för dig om en läkare berättar för dig att en omfattande förändring krävs för att du ska kunna fortsätta leva. Antagligen får du genom detta besked information som omedelbart ger dig en ny och viktig intention – Liv. Du vill leva.

När du kliver ut genom dörren på mottagningen är chansen stor att du genast förändrar allt som rör din hälsa för att uppfylla den nya intentionen. Du kanske börjar ett hälsosamt leverne genom att sluta röka, börja motionera och lägga om kosten – allt som krävs som leder i rätt riktning mot ett friskt och levande liv. En oerhört snabb och förvånansvärt enkel förändring för dig, men som för många upplevs som omöjlig att genomföra utan en mycket stark drivkraft eller övertygelse.

Förändringskraft

All förändring börjar med dig – eller med mig. Förändring är lätt att åstadkomma när övertygelse finns hos var och en av oss. När du eller jag tycker något är särskilt viktigt kan vi snabbt justera det som behövs för att uppnå det vi brinner för. När övertygelse endast finns hos ett fåtal, säg en ledningsgrupp eller ägare med egen agenda, kan förändring ta lång tid och vara näst intill omöjlig att lyckas genomföra.

En Change Agent bidrar till förändring och utveckling genom att:

  • förstå att alla förehavanden mellan människor, medvetna som omedvetna, är kommunikation
  • tillgängliggöra ny information genom kall data och varm relationell data
  • identifiera viktiga gemensamma intentioner

Samt genom att justera de obalanser som krävs för att positiva gemensamma lärprocesser, samverkan och tillit ska kunna bli del av vardagligt, produktivt arbete. Först då finns potential för att förändringen ska kunna bli relevant och önskvärd för fler.

KÄLLOR:

Jorunn Sjøbakken och Truls Fleiner, pedagoger med flerdisciplinär utbildning och yrkeserfarenhet, har gjort ett utvecklingsarbete med systematisering och klassifikation av fackkunskap avseende kommunikations- och förändringsprocesser. Sjøbakken och Fleiner har därigenom utvecklat ett gemensamt och tvärdisciplinärt kunskapsområde – metadisciplinen Kommunikologi. Genom att tillgängliggöra en flexibel repertoar av nyckelredskap, istället för en repertoar av metoder, ges helt andra möjligheter i praxis att arbeta med förändrings- och utvecklingsprocesser. http://www.kommunikologi.no/kommunikologi.html

Nora Bateson, filmmakare, pedagog och ordförande i The International Bateson Institute: https://norabateson.wordpress.com/2018/02/06/digging-into-warm-data-the-warm-data-lab-and-certified-training/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Agency_(sociology)