Kunskap är makt – dela makten!

Som ung grabb gick jag i en vanlig skola, men med starka traditioner från anno 1900.

Där på skolans fasad, tvärs över entrén, var den tidens devis målad med stora versaler – KUNSKAP ÄR MAKT. Ordspråket gjorde ett starkt intryck på mig, där i mitten på 70-talet. Den formuleringen håller än och är faktiskt mer uppdaterad än mycket annat som jag ser och hör idag.

Men vad betyder Kunskap är makt egentligen? Vilket värde tillför kunskap?

Dagligen fattar vi mängder av beslut. Men vad är underlaget för de besluten? De flesta beslut vi fattar är omedvetna och fattas på emotionella, känslomässiga grunder, hur rationella vi än anser oss vara. ”Det här känns helt rätt” eller ”det här känns inte bra” säger vi dagligen. Beroende på hur vi känner kring något, fattar vi våra beslut.

Hur erhåller vi kunskap? Fortfarande är skolan såklart en av de viktigaste plattformarna för det. Skolan är fortfarande platsen där kunskap delas mellan lärare och elev och mellan eleverna själva.

Häromdagen träffade jag några representanter för ett välkänt FMCG-företag. Till min förvåning kom en stor del av mötet och samtalet att handla om kontroll och att äga. Äga kunder. Kontroll över kunder. Kontroll över servrar, system och data. Kontroll över ägd information. Kontroll över lojalitet. Kontroll, kontroll, kontroll.

Jag hörde inte någon av dem säga: – Vi har en hel del intressant information här. Undrar om någon annan skulle vara intresserad och hjälpt av den informationen?
Eller: – Finns det någon aktör som vi kan dela den här informationen med? Allt jag hörde var ekot av ordet kontroll.

Hur kan en sådan felaktig föreställning få fäste? Hur kan en sådan i grunden felaktig föreställning få råda? Hur kan någon idag verka för en dogm baserad på att makten innehas av den som kontrollerar strukturer, människor och information och samtidigt tro att detta är förenligt med ett modernt öppet samhälle? Hur kan en verksamhet ha en så förlegad människosyn och därmed utdaterad syn på sina medmänniskor och kunder? Hur ska ett sådant företag överleva i en situation där kunderna inte alls vill vara kontrollerade eller uppfattas som ägda? När de tvärtom förutsätter att de är fria att gå vart de vill, när de vill – och att allt dessutom borde vara gratis.

Kontroll och äga är ord som hör hemma i en föråldrad tid. Det bygger på en vanföreställning om att kontroll är makt. När dela och samverka istället är den nya tidens vokabulär.

Jag tänker att om min gamla skola skulle byggas idag och en devis skulle målas tvärs över fasaden så skulle det ha stått KUNSKAP ÄR MAKT – DELA MAKTEN.

Lyssna på Another Brick In The Wall med Pink Floyd. Det är bra.

0 kommentarer