Hälsa för alla – mat som medicin

Under hösten har jag och mina kollegor omvandlat flera outforskade LI-kontakter till intressanta möten. Möten och samtal med spännande människor som kommer att påverka mig lång tid framöver.

 

Lite oväntat har samtalen kommit att handla om hälsa. Mat och Hälsa i kombination med Tech och Innovation. Samtalen har resulterat i funderingar och frågor som jag delar här.

Mat och hälsa

Hälsa verkar vara viktigt för många. Födoämnesintoleranser som visar sig som allergier, astma och depressioner gör det högaktuellt. Jag inser att mat och hälsa är ett komplext område. Vi människor påverkas högst individuellt av de livsmedel vi konsumerar. Det som fungerar bra för någon, kan fungera dåligt eller till och med vara livsfarligt för någon annan. Men vad skulle hända om vi verkligen fokuserade på matkonsumtion, individer och dess effekter?

Komplexiteten blir ännu större, ett så kallat ”wicked problem”, om vi funderar på vem som äger frågan om hälsa. Är det WHO, enskilda regeringar, livsmedelsproducenter, grossister, matvarubutiker, kommuner, skolor – eller är det sjukvården? Alla bär sin del av ansvaret och därmed är det ingen som tar det. Varför är det så?

Tänk om maten vi konsumerar istället bidrog till att göra oss människor friska. Tänk om maten vi äter kunde bota folksjukdomar. Tänk om maten till och med kunde utrota metabola, autoimmuna och psykiska besvär. Föreställ dig vilken ökad livskvalitet vi alla skulle få.

Data och teknologi

All evolution och innovation förutsätter tillgång till adekvat information. Men vilken data är relevant? Hur fångar vi upp den data som vi människor, saker och platser producerar?

Den data vi i regel använder för att skaffa information är statistisk kall data. Vi sätter vår tilltro till fragmenterade bitar av information, tagen ur sin kontext, isolerad ur sitt sammanhang och i avsaknad av sina relationer.

Hur skulle det vara om vi tillgängliggjorde en annan form av data, varm data, som kringgår begränsningarna med statistisk data genom att undersöka information i transkontextuella sammanhang? Hur skulle det se ut om vi studerade information i all sin komplexitet, med sina relationer intakta?

Tänk om vi kunde etablera en miljö, där vi hanterar komplexa frågor, fattar bättre beslut, tillåts vara pragmatiska, för att skapa värde tillsammans.

Vi behöver såklart både varm och kall data för att förstå förändringsprocesser. Genom att kombinera varm data med öppen data – den data som människor, saker och platser producerar – kan vi skapa helt nya Business Moments.

Den teknologiska spelplanen flyttas oavbrutet. AI, IoT, 3D-skrivare och robotisering är tillgängligt på ett helt annat sätt idag jämfört med för några år sedan. På vilket sätt kan ny teknologi göra skillnad för folkhälsan? Hur nyttjar vi artificiell intelligens, automatisering och maskininlärning för att främja hållbart liv?

Innovation

Kan det vara så att Life Science fortfarande är outforskad mark? Kan det vara så att finansieringen av innovation inom området är felriktad? Är det därför som innovationskraften och de avgörande samhällseffekterna uteblir? Hur vet vi vilka investeringar som behöver göras för att åstadkomma resultatgenombrott som leder till en bättre folkhälsa? Hur ska vi bedriva innovation inom mat och hälsa? Hur får vi ut mesta möjliga effekt av gjorda investeringar?

Kan det vara så att det krävs nya insikter, nya synsätt och systemisk förståelse för att hitta rätt prioriteringar och skapa förändringsmandat för att åstadkomma verklig samhällsnytta?

Tveklöst finns en enorm potential för innovation som säkerställer näringsrik och giftfri mat. Tänk vilken innovationskraft som skulle uppstå när all energi samlas och riktas mot ett och samma håll. Vilken härlig miljö för testbäddar och innovation. Tänk vilka resultatgenombrott som skulle åstadkommas. Fatta – vilken game changer!

Amadou och Mariam med Sénégal Fast-Food passar bra att lyssna på.

 

0 kommentarer