Förflyttning åstadkoms genom beteendeförändring

I stort sett alla verksamheter har utmaningar med att möta förändring.

Det beror sannolikt på att världen som vi känner den förändras på så många plan samtidigt och snabbare än vi är vana vid. Idag råder närmast förändringshybris. Många talar om innovation, skifte, ”change” och transformation. Det gör jag också – inte minst med utgångspunkt från ett digitaliseringsperspektiv.

Personligen föredrar jag ordet förflyttning. Tycker det bättre beskriver både vad jag önskar uppnå och vad jag behöver göra. Vanligtvis handlar det om förflyttning av ”mindset”. Det kan handla om att bestämma sig för att gå ned i vikt, sluta snusa, börja träna eller att få min verksamhet att leverera bättre.

Att bestämma sig får väl betraktas som en grundförutsättning om någonting ska hända. Jag måste också ha både vilja och förmåga att genomföra en förflyttning. När det gäller att exempelvis gå ned i vikt så krävs vanligtvis något mer än att bara vilja, ha förmåga och bestämma sig. Vad är det där som får mig att inte bara ta steget utan att också fortsätta? Jo – det är en tydlig intention. Ett svar på frågan varför den här förändringen eller ännu hellre, förflyttningen, är viktig för att inte säga avgörande.

Varför vill jag gå ned i vikt? Skälen är säkert många; slippa gömma sig bakom vassruggen den här sommaren också, få badbrallorna med stjärnbaneret från -94 att passa eller få min älskade att uppskatta fler delar av min kropp. Men varför vill jag gå ned i vikt? Om jag lyckades med att gå ned i vikt vad skulle hända då? Jag skulle troligen leva lite lättare och förmodligen längre. Jag skulle få uppleva mina barn växa upp och lära känna deras barn. Jag skulle helt enkelt kunna undvika en för tidig död. Liv och död. Det är starkt! Det är något som betyder något och som kan göra skillnad när wienerbröden kallar på min uppmärksamhet. Det är alltså bara ditt eget jävla fel att inget händer!

Detsamma gäller när en förändring  behöver genomföras inom en verksamhet. Jag måste vilja, jag måste ha förmåga och jag måste ha mandat att förändra något. Även här behövs en tydlig intention. Varför är förflyttningen nödvändig? Vilket tillstånd vill vi uppnå? Vad händer om vi inte gör något?

Oavsett utgångspunkt finns det ofta gemensamma förtecken med vad som önskas uppnås med en förflyttning inom en verksamhet: 

  • Att lyckas bli mer snabbrörlig, uppnå en positiv kundupplevelse genom att ta sig ur den inlåsning som stelbenta, processer, system och strukturer byggt upp över lång tid (ibland över flera generationer).
  • Att lyckas få med sig alla medarbetare på en förändringsresa, där nya arbetssätt och nya ramar behöver sättas samt nya krav från kunder och omvärld behöver tillvaratas. 

Kom ihåg att det alltid börjar med dig själv. Ingen annan. Dig själv och din egen intention. Lyssna på Stop Blamin Me med Circle of Fate, Dawn of a New Era.

0 kommentarer