Crowdfunding – påverka var resurserna ska göra jobbet

Crowdfunding – var med och skapa en bättre värld.

Det går att förändra världen. Det börjar med dig. Tillsammans kan vi göra mycket. Vi tror på människors förmåga och vilja att dela med sig av sitt överskott. Därför tror vi på crowdfunding.

På samma sätt som att många hjärnor hjälps åt för att lösa en liten del av ett större problem är många plånböcker och många små bidrag något som gör ackumulerad skillnad. Vi skulle aldrig be om något som vi inte själva är beredda att försaka. Vår önskan är att alla individer och företag, som kan och vill, gör gemensam sak med oss.

Därför har vi för avsikt att i varje kunduppdrag avsätta 5% av vår omsättning till en särskild fond. Syftet med fonden är att finansiera digitaliseringsprojekt som näringslivet aldrig skulle prioritera men som ska ha stor betydelse för enskilda människor och samhället i stort.

Projekt som vi gärna skulle ställa oss bakom är exempelvis innovativa lösningar som skapar möjligheter för barn och ungdomar, förbättrar flyktingmottagande och påskyndar integration, möjliggör effektivare matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare, ger en mänskligare äldre- och sjukvård. Vad är din önskan?