Crowdsourcing – tillsammans förändrar vi världen

Bli en del av vårt nätverk och var med och förbättra världen.

Crowdsourcing – styrkan med att inte äga all kompetens.

Vi tror på människors förmåga och vilja att dela med sig av sina kunskaper. Därför tror vi på nätverk och crowdsourcing. Vi påstår inte att vi har lösningarna på alla problem. Det har ingen. Men vi vet att det finns kloka, framsynta människor med integritet som förstår utmaningarna och har idéerna om hur problem kan lösas bit för bit. Det är därför nätverksmodellen är så stark och effektiv jämfört med baktunga konsulthus.

Let The Cat Out är en ny typ av bolag med ett nytt sätt att bedriva verksamhetsrådgivning. Några skulle säkert säga att vi är ett toppmodernt kommunikationsföretag. Andra ser oss kanske som ett strategiföretag i framkant. Båda är rätt och fel.

Let The Cat Out är en sammanslutning av individer som delar uppfattningen om att morgondagens utmaningar inte går att lösa med befintliga strukturer, processer och system. Det krävs något helt annat.

Vårt nätverk, Sveriges skarpaste hjärnor och mest färgstarka karaktärer, hjälper oss att nå våra och våra uppdragsgivares mål.

Lämna dina uppgifter här.

14 + 11 =

Crowdsourcing – The Cat thinks out of the box