Vi är grundarna till Let The Cat Out

Michael Fridholm
Det finns saker i livet som är viktigare än allt annat. Min fru och mina fyra barn hör definitivt dit. Havet, fjällen och naturen hör dit. Termos med hett kaffe och en sprakande lägereld hör dit.

Samtal kring det som varit tycker jag är ointressant och trist. Funderingar och samtal om framtiden är däremot stimulerande och spännande. Att vi just idag befinner oss mitt i en smältdegel av ytterst påtagliga skeenden som kommer att påverka våra sätt att leva under lång tid framöver ger mig gåshud.

Att vi i kölvattnet av tekniska landvinningar får möjlighet att designa en mängd nya samhällsnyttiga produkter och tjänster ger mig hopp och framtidstro. Jag tror nämligen att det kommer alla människor till godo, även de allra fattigaste i tredje världen.

De globala systemskiften som vi står inför är inte bara hot och problem. Det är komplexa utmaningar men framförallt så är det en mängd möjligheter.

För mig är det en absolut självklarhet att jobba med de här frågorna. Det är det enda som intresserar mig på riktigt. Jag vill fortsätta att utforska kraften i öppen innovation. Förstå den absoluta innebörden av transparenta nätverk som består av individer som delar med sig av sina idéer och lösningar på komplexa frågor. Jag vill fortsätta undersöka delningsekonomins alla beståndsdelar där många bidrar med en liten del för en större sak. Jag vill vara en del av ett nytt hållbart ekosystem där allt kommer att vara sammanlänkat – människor, saker och platser.

Jag vet att Den 4:e Industriella Revolutionen är min tid.

Christina Skoglund
Ingenting är så tillfredställande som att skapa. Att kreera, bygga, forma, hitta mönster, ge mening. Det har jag bokstavligt talat alltid ägnat mig åt, vilket tagit sig uttryck på många olika sätt. Jag har också uppmärksamhet på min familj. Richard, min man, och våra fyra barn är allra viktigast för mig. Och som alla människor har även jag många olika facetter, inte bara tonårsförälder och fotbollsmorsa utan även kollektivtrafikant, entreprenör, formgivare, digital strateg, förändringsagent, matälskare och certifierad Kommunikolog*.

Mitt syre antänds när jag får lyfta blicken, tydliggöra intentioner och syften. Med drivkraft att se bortom och ovanför det uppenbara. Alla mänskliga aspekter måste tas i beaktande. Vi människor har dessutom inte all tid i världen och den tid vi har vill de flesta av oss med all säkerhet lägga på det som är betydelsefullt och viktigt för oss. Var och en väljer själv.

Som en direkt följd av det paradigmskifte vi befinner oss i kommer vi alla att möta massor av nya möjligheter. Förändringsvilja och synen på ständigt lärande utmanar utvecklingstakten, då blotta tanken på förändring orsakar osäkerhet och obehag hos en del. Jag brinner för att assistera människor, grupper och organisationer. Jag brinner för att identifiera de intentioner och förmågor som kan ge kraft. Med rätt definierade frågeställningar kan vad som helst bli möjligt.

Utveckling är ständigt pågående.

*Kommunikologi definieras kortfattat som: Studien om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.
Och i en längre version som: Studien om struktur och dynamik i kommunikation och förändring – när all upplevelse och allt beteende är valt, definierat, beskrivet och förstått som kommunikation.