VITALA VERKSAMHETER & SUNDA AFFÄRER

Hur skapar vi framtidens arbetsplatser? Vilka justeringar krävs för att åstadkomma hållbara verksamheter och friska medarbetare under högt förändringstryck?

NÄSTA TILLFÄLLE:

Onsdag 29 augusti kl: 09:00–17:00  (Lunch och Fika ingår i priset)

VAR:

NAV Sweden, Sickla Industriväg 6C, plan 6, Nacka

PRIS:

Företag: 1.975 kronor exkl. moms

Privatpersoner: 975 kronor inkl. moms

Missa inte detta! Antalet platser är begränsat så säkra din plats redan idag.

ANMÄLAN:

Mejla deltagares namn, kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter till: anmalan@letthecatout.com
Meddela även preferenser och intoleranser avseende lunch och fika.

Hur skapar vi ett utvecklande arbetsliv, gott arbetsklimat och gynnsam arbetsmiljö? Hur kan jag som individ påverka min arbetssituation? Vilka vinster uppstår för företag, verksamheter och individer genom att aktivt arbeta med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet? 

Vi menar att omnivinster uppkommer när systemiskt och systematiskt arbetsmiljöarbete anammas som en naturlig del av arbetet inom verksamheter. Flera mindre justeringar på tvärs över verksamheten genererar framgångar som sammantaget leder till stora resultatgenombrott. Verksamheters hälsa och överlevnadsförmåga präglas, som alla system, av komplexitet och hela systemet behöver näring för att vara produktivt och livskraftigt.

Varmt välkommen att vara med och delta i en viktig konversation om hur vitala verksamheter och sunda affärer åstadkoms genom att medvetandegöra och skapa nya beteenden. En dag med gemensamt lärande, nya perspektiv och kraft att skapa utveckling och förändring. Konferensen blir ett viktigt sammanhang där vi tillsammans undersöker komplexiteten i allt förändringsarbete och nycklarna till ny förståelse. Aktivitetsramarna hålls samman av Nina Pada och Christina Skoglund och utgörs av föreläsningar och samtal varvat med Warm Data Labs. Dessa Labs är ett pragmatiskt arbetssätt för förändrings- och utvecklingsarbete som möjliggör mindset shifts och hanterar  s.k ”wicked problems” och dilemman. Läs mer om Warm Data, och se filmen där Nora Bateson förklarar sitt begrepp.

Arrangemanget passar för Dig som vill ha ett bättre arbetsliv, Dig som kollega, medarbetare och chef – och Dig som är nyfiken på att lära dig mer.