Business Moment Innovation

Affärsmöjligheter genom varm och kall data

Varm och kall data

All evolution och innovation förutsätter tillgång till adekvat information. Den stora frågan är vilken data som är relevant för att hitta nya affärsmöjligheter.

Data är den nya oljan brukar det heta. Men kall data skapar inga affärsmöjligheter, det är endast meningslösa siffror tills vi gör den hanterbar och begriplig. Därför är det affärskritiskt att raffinera data, omvandla data till information och göra informationen tillgänglig så att verksamheten kan agera på den. Den data vi i regel använder för att skaffa information är statistisk kall data. Vi sätter vår tilltro till fragmenterade bitar av information, tagen ur sin kontext, isolerad ur sitt sammanhang och i avsaknad av sina relationer.

En annan form av data, varm data, kringgår begränsningarna med statistisk data genom att undersöka information i transkontextuella sammanhang.

Business Moment Innovation – nya affärsmöjligheter

Med hjälp av varm data kan vi studerade information i sin komplexitet, med sina relationer intakta. Varm data hjälper oss att hantera komplexa frågor, fatta bättre beslut, bli pragmatiska och skapa värde.

Vi behöver såklart både varm och kall data för att förstå förändringsprocesser. Genom att kombinera varm data med öppen data – den data som människor, saker och platser producerar – kan vi skapa helt nya affärsmöjligheter, Business Moments.

Det är ingen tvekan om att öppen data och öppna API:er är viktiga beståndsdelar för att lyckas med innovation. Data samlas in, kategoriseras och distribueras för att kunna användas av verksamheten. Den bästa effekten uppnås med en plattform som tillhandahåller hög prestanda och hanterar stora mängder transaktioner och datavolymer.

Business Moment Innovation är en arbetsmetod vi använder för att skapa nya affärsmöjligheter. Vi gör det genom att söka nya kombinationer av information baserat på data som produceras av människor, saker och platser. Och vi kallar det Internet of Everything.

Hur skulle det se ut om Systembolaget...

Foto: Richard Skoglund

För vem finns systembolaget? Vem är målgrupp? Ur intäkts- och skattesynpunkt är svaret givet, men ur ett samhällsperspektiv blir det svårare att förstå. Ju mer man fokuserar desto suddigare blir den gröna skylten.

Systembolaget har under lång tid byggt sitt varumärke kring sitt samhällsansvar. Ett varumärke som utgår från en monopolsituation, utan motstycke i västerländskt näringsliv.

Systembolaget är å ena sidan ett statlig bolag som bevakar en given intäkts- och skattebas. Samtidigt är systembolaget å andra sidan en verksamhet med ett uttalat samhällsansvar, med en historia och rötter i motboks-Sverige och nykterhetsrörelsen. Dubbelmoralen kan tyckas eka högt och entonigt.

Systembolaget finns inte till för alla de som till midsommar önskar sig en sup till sillen. Inte heller för alla de som längtar efter en bira till kvartsfinalen i fotboll på TV.

 

Knappast för de som ser fram mot ett glas rött till fredagsbiffen. Det skulle mängder av privata initiativ skrika sig hesa för att få ombesörja. Systembolaget finns alltså inte till för sina kunder. Inte för de som betalar och dricker sin inköpta alkohol.

Nej, Systembolaget finns till för alla andra. För alla barn som riskerar att se sina föräldrar gå över styr. För alla tonåringar som fortfarande har sin lever i behåll. För alla trafikanter som riskerar att frontalkrocka med en brakfull kräfthatt. För alla älgar, rävar och igelkottar som stryker längs med vägkanten. Systembolaget finns alltså till för alla andra utom sina betalande kunder.

Hur skulle det då se ut om Systembolaget tog sitt samhällsansvar på riktigt allvar och införde sändare och sensorer på alla sina förpackningar? Syftet skulle kunna vara att bättre förstå när, var och varför det korkas upp.

Användningsområdet för sådan informationen skulle troligen vara stort. En guldgruva för exempelvis alkoholforskningen, en plattform för proaktivitet och förebyggande arbete. Men även en skänk från ovan för att prioritera rätt användning och optimera framtida behov av räddningstjänst, polis, rättssystem, socialtjänst och sjukvård.

Det kanske är dags att göra något radikalt? Speciellt nu när dygnets ljusa timmar blir fler, sommaren närmar sig och människor flyttar ut i parker och andra offentliga utomhusmiljöer med portabla grillar, ölbackar och bag-in-box-vin.

Hur skulle det se ut om konsumenten fick en avisering i sin mobiltelefon, när hen sträcker sig efter sin tredje bira, som lyder: ”- Nu räcker det för ikväll kompis, ställ tillbaka bärsen i backen!”.

Vad tänker du?