Coachning och Mentorskap

Coach eller Mentor – en viktig resurs för dig

Det börjar med dig själv

En coach eller mentor är en viktig resurs som kan bidra till din personliga och professionella utveckling. Det är inte bara som chef eller ledare man har behov av personlig utveckling. Det har rimligen alla människor. Till och från behöver vi alla hjälp med att hitta mening och sammanhang. Satsa på att utveckla dig själv, ditt (själv)ledarskap och medarbetarskap.

Ge dig tid till egen reflektion tillsammans med en coach, en medmänniska som även kan agera som professionellt bollplank. Vi lovar att det fyller på med viktig energi och ger nya insikter till såväl arbetsliv som privatliv.

Vi har erfarenhet av Mentorskap genom Almi Företagspartner.