Effektiva möten

Positiv möteskultur med effektiva möten - respekt för individen

Stoppa mötesinflationen nu!

Man möter olika möteskultur på olika arbetsplatser. Vi har alla någon gång upplevt frustration över ineffektiva och ändlösa möten. Oklart syfte med mötet, felaktig tidsram, oklar agenda, oklar mötesform, avvikelse från eventuell agenda, ”fel” personer på mötet, avsaknad av ekologisk check. Alla dessa företeelser är symptom på att något är fel i rådande möteskultur.

Vår rekommendation är att alltid ta möten på allvar. Möten är energi- och resurskrävande oavsett mötesform, exempelvis informella möten, beslutsmöten, informationsmöten, projektmöten, utvecklingssamtal, anställningsintervjuer.

Effektiva möten uppnås genom tydligt syfte och ramsättning inför, under och efter mötet. Det är en förutsättning för att dynamiska och produktiva samarbeten ska uppnås i alla de kontaktytor vi har med varandra. Genom att arbeta medvetet med att etablera önskade beteenden på möten, uppnås en positiv och givande möteskultur präglad av samarbete och resultatfokus.