Feedback och Beteendeförändring

Feedback och återkoppling för önskad beteendeförändring

Leverera neutral feedback

Feedback används ofta med syfte att åstadkomma beteendeförändring, resultatförbättringar utifrån det någon sett eller hört att vi gjort eller presterat. Oftast sker återkopplingen till oss som individ men ibland även till den grupp vi ingår i. På vardaglig basis och under olika typer av utvecklingssamtal kan återkoppling vara ett mycket effektivt kommunikationsverktyg om man använder det på rätt sätt. Tyvärr hör vi ofta reflektioner kring feedback som antingen positiv eller negativ.

Feedback är varken negativ eller positiv. Den ska levereras på ett neutralt sätt för att ge mening för mottagaren och ska enbart ges om mottagaren vill ha den och är mottaglig för den. All återkoppling ska innehålla viktig information för att vara nyttig och inte kränkande eller irrelevant för mottagaren.

Ett neutralt språk, rätt tajming och relevant information gäller alltid för all typ av påtryckning avseende beteendeförändring. Vare sig återkopplingen syftar till att berömma ett visst beteende eller syftar till att justera något för ett bättre resultat.

Vi rekommenderar kompetensutveckling kring hur en feedback-kultur bör se ut i verksamheter. Och hur man skapar högpresterande team genom användning av återkoppling på ett korrekt och värdefullt sätt.