Intern Kommunikation

Internkommunikation – kraften inifrån

Allt är kommunikation

Vi tror att allting handlar om kommunikation. Precis allting. Utan undantag.

Kommunikationen inom marknadsföring och försäljning syftar till att förutsäga och möta extern beteendeförändring samt om att försöka styra och skapa önskade beteenden. 

I verksamheter, inom organisationer och avdelningar såsom HR och Internkommunikation, inbegriper kommunikationen även att befästa värderingar och bygga företagskultur.

Tydliga, begripliga och meningsfulla intentioner är helt avgörande för att den interna kommunikationen ska bidra till ett lyckat förändringsarbete. Därför är Internkommunikation en prioriterad del av vårt erbjudande för att stimulera interna beteendeförändringar. (Se även Feedback och Beteendeförändring).