Lärande organisation

Skapa gemensamma drivkrafter och innovation med en lärande organisation

Kreativ zon

Att reflektera och lära av det som sker gör att vi växer som individer. Vi lär oss, tillsammans, utifrån att ny information kommer in i den gemensamma ekologin. Just den informationen skapar skillnad mellan gammal och ny förståelse och triggar därigenom lärande, utveckling och förändring.

Utveckling och lärande sker hela tiden om förutsättningarna finns. Ny förståelse och nya insikter gör att vi kan bli kreativa, få nya idéer och upptäcka nya möjligheter till innovation och resultatgenombrott.

En transformation till en Lärande organisation kräver öppenhet, fördomsfrihet och fullständig jämlikhet. Det finns därför en paradox i att försöka skapa en lärande organisation utifrån en redan befintlig, hierarkiskt strukturerad verksamhet. Medarbetare kommer att uppleva svårigheter med att bjuda på alla sina tankar och idéer om det råder ojämlikhet i rummet.

För att på allvar kunna undersöka och dra nytta av den dynamik och skaparkraft som kan frigöras i gemensamt lärande, bör man skapa en neutral zon där tankefrihet kan råda. Där titlar, expertis eller rang saknar betydelse. Gemensamma intentioner är naturligtvis viktigt för att uppnå starka drivkrafter med rätt riktning. (Se även Vision, Mission och Värderingsgrund och Teambuilding och Gruppdynamik).

En verkligt lärande organisation kan man skapa genom att tillföra nya former för organisation och ledarskap – kontakta oss så berättar vi mer.