Ledarskap och Självledarskap

Ledarskap och Självledarskap är att ta ansvar

Ensamma hjältars tid är förbi

Vad kännetecknar en bra ledare? Svaret på den frågan beror på vem du frågar. Det går trender i vad som är modernt ledarskap som över tid förändras, i olika ledarskapsstilar såsom coachande, demokratiskt, visionärt eller empatiskt. Adderar vi dessutom faktorer som globalisering, digitalisering, crowdsourcing, peer-to-peer och nya, framtida arbetssätt så blir frågan än mer komplex.

Vi tror att självledarskap blir allt viktigare. Det inbegriper mer än ett situationsanpassat ledarskap. Att kunna agera och leda naturligt och flexibelt samt medvetet inkludera den kontextuella helhet vi är en del av i alla beslut och aktiviteter.

Alla behöver ta ansvar för sitt eget liv både privat och på sin arbetsplats för att över tid utvecklas och bidra med sin talang, kompetens och sina förmågor på ett hållbart sätt. Vi är övertygade om att vi alla kommer leda varandra, tillsammans i framtiden, för att utveckla vårt gemensamma samhälle på bästa sätt. (Se även Teambuilding och Gruppdynamik).

Organisationer behöver kontinuerligt lärande för att vara relevanta. När man talar om Lärande organisationer blir ledarskap paradoxalt nog en belastning. Lärande sker genom att alla har möjlighet att dela med sig och bidra med sina tankar, erfarenheter, insikter, kunskaper – på samma nivå. Hierakiskt beteende motverkar lärande. Konservativa, stelbenta och hierarkiska verksamheter kan således inte utvecklas. Ledarskap kommer framöver inte att handla om status, hierarki, karriär utan om gemensamt arbete och lärande.

Fråga oss gärna hur vi kan hjälpa till att etablera framtidens ledarskap i din verksamhet.