Ledningsgrupp och Styrelsearbete

Styrelse och Ledningsgrupp behöver ett metaperspektiv

Djävulen finns i detaljerna

Värdeskapande arbete för styrelse och ledningsgrupp, med fokus på rätt frågor för att säkra en plats i framtiden, är avgörande i det paradigmskifte vi befinner oss i. Siffror pekar på att 80% av alla fattade beslut blir aldrig verkställda och implementerade i organisationen. Det kan verka nedslående – samtidigt är förbättringspotentialen enorm. Vi vet hur man vänder på den ekvationen. (Se även Målstyrning).

En dynamisk styrelse och en väl fungerande ledningsgrupp har sitt huvudsakliga fokus på strategiska frågeställningar och arbetar värdeskapande med HELA verksamhetens bästa för ögonen. Vi vet hur man tar reda på de verkligt viktiga frågeställningarna som man ofta missar. De som ligger till grund för kraftfullare intentioner, affärsmodellsinnovation och helt nya affärsmöjligheter som har relevans för framtiden. Tydlighet gällande avsikter och kommunikation är hörnpelare i det arbetet. (Se även Vision, Mission, Värdegrund).

Vi erbjuder verktyg och arbetssätt som skapar engagemang och resulterar i flexibla samspelta team – från styrelse och ut genom hela organisationen.