Målstyrning
Målstyrning, KPI:er och resultat
Realisering av resultatgenombrott

Målstyrning. Att sätta mål och nå nya nivåer är inte trivialt. Majoriteten av alla uppsatta mål realiseras nämligen aldrig – fattade beslut förblir ofullständigt implementerade.

Orsakerna kan vara avsaknad av samsyn kring ramsättningar och intentioner, brist på konkretisering av nedbrutna mål i verksamhetens olika delar, avsaknad av spårbarhet i genomförda aktiviteter och bristande förmåga att mäta och följa upp.

Andra orsaker kan vara att man tagit förhastade beslut och baserat målstyrning på fel information och inadekvat data. Rätt data och information från människor, saker och platser skapar förutsättning för att relevanta mål ska kunna sättas. (Se även Ledningsgrupp- och Styrelsearbete).

Vi erbjuder verktyg för ett arbetssätt som säkerställer att RÄTT mål sätts på alla nivåer i organisationen. För att respektive medarbetare ska nå målen behöver var och en känna energi och kraft i sitt arbete. Därför är det viktigt att målstyrning baseras på såväl övergripande intentioner som på individens egen drivkraft för att målen ska vara möjliga att uppnå. (Se även Vision, Mission, Värdegrund).