Vi spenderar mycket av vår tid tillsammans med andra människor i olika sammanhang. Vilka tillstånd vill vi befinna oss i under de många timmar vi delar med varandra? Hur vill vi ha det på våra arbetsplatser?

Gemensamma intentioner, värderingar och drivkrafter är viktiga för att sätta rätt arbetsklimat och skapa den estetik som utgör upplevelserna av vår arbetsmiljö.

Stress påverkar oss människor och spelar en stor roll i utbrändhet och psykisk ohälsa, men utgör även grund för många fysiska arbetsplatsolyckor. Lagar och förordningar hjälper arbetsgivare att navigera kring frågor som har med säkerhet, ansvar, skyldigheter och rättigheter att göra. En god och positiv arbetsmiljö – fysisk som psykosocial – är dock allas ansvar. Det ansvarstagandet behöver man arbeta aktivt med för att åstadkomma.

Det finns alltså både systemiska och systematiska aspekter på hur vi bedriver vårt arbetsmiljöarbete. Välj ett främjande förhållningssätt framför ett förebyggande. Checka klimatet genom att skapa en viktig, ovärderad feedback-kultur. Att sätta högt värde på en välmående inre miljö ger förutsättningar att lyckas med utvecklings- och förändringsarbete. När människor mår bra börjar även den yttre miljön återhämta sig.

Vi erbjuder interaktiva lärprocesser, coachning och andra åtaganden som syftar till att åstadkomma nya beteendemönster.