Mobbning och Konflikthantering

Mobbning och Konflikthantering kräver sina verktyg

Låt inte rädsla ta över

Det ska vara roligt att gå till jobbet – åtminstone tryggt och trevligt. Alla ska kunna känna sig accepterade och sedda på sin arbetsplats. Tyvärr är det inte så för många av oss. Mobbning är ett samhällsproblem, inte bara i skolor utan även på arbetsplatser. Och tyvärr hör det till vanligheterna att företag och organisationer inte agerar som man borde, kanske på grund av okunskap.

En god psykosocial arbetsmiljö möjliggör att människor mår bra, tycker om att samverka och samarbeta med varandra. Därför är det viktigt att tidigt hantera skitsnack, osämja, konflikter, härskartekniker, mobbning, sexuella trakasserier och annat oönskat beteende.

Det krävs mod att se och bekräfta andra och vara öppen och lyhörd för kränkingar. En kränkning som till sin form kan verka oansenlig kan innebära stor smärta för någon annan. Därför är det viktigt att vara vaksam och agera klokt och skyndsamt, se även Feedback och Beteendeförändring.

Arbetsmiljöfrågor är chefens ansvar, men alla har ett eget individuellt ansvar att stå upp emot, förhindra och ta avstånd ifrån kränkningar. Kom ihåg att konflikter tar energi och fokus ifrån verksamheten. Konflikter kostar pengar. Att släppa igenom oönskat beteende bidrar dessutom till en kulturglidning som riskerar att bli till en osund norm.

Vi erbjuder kunskap, verktyg och arbetssätt som inbegriper konflikthantering och vägar till väl fungerande gruppdynamik som skapar högre effektivitet och kvalitet i både arbete och arbetsmiljö.