Neutral zon

Neutral zon – en förutsättning för kreativ utveckling av verksamheter

Möjligheterna finns i mellanrummet

Vilken är den bästa grogrunden för en idé? Kan kreativitet och innovation uppstå av sig självt? Vi tror inte det. Det krävs en tillåtande miljö – ett drivhus som är lagom varmt, ljust och fuktigt för att något nytt ska slå rot och växa. Nya idéer uppkommer sällan ur gamla strukturer.

Tyvärr utgör befintliga företagskulturer, hierarkier, titlar, värderingar, belöningssystem, policys, processer, upplevda mandat och förväntningar istället hinder för nytänkande och innovation. Gamla strukturer är begränsande för vad och hur mycket vi vågar och är beredda att dela med oss av till andra kollegor och chefer inom en verksamhet.

Vi tror att en neutral zon behöver etableras för att idéer, tankar, erfarenheter och upplevelser – det vi kallar varm data* – ska kunna flöda fritt, delas och diskuteras mellan människor. Att tillgängliggöra varm data är avgörande för att ”rätt” frågor ska kunna ställas. Det är en förutsättning för att förstå hur saker och ting hänger ihop ur det större perspektivet. Och det är först när vi samlas i det mellanrum, den neutrala zon, som finns emellan etablerade strukturer, som vi får tillträde till det mandat som krävs för att kunna ta ansvar och åstadkomma verklig förändring. Genom gemensamma insikter kan vi fatta bättre beslut, vara precisa och skapa värde tillsammans.

I ett ”Warm Data Lab” undersöker vi vilka frågor som vi egentligen borde fokusera på, ur ett meta-perspektiv. Dessa frågor är underlag för gemensamma intentioner och möjliggör rätt prioriteringar inom områden som är avgörande för utveckling, förändring, innovation – och alla andra kreativa processer.

Vi hjälper till med att bryta invanda mönster för att åstadkomma resultatgenombrott.

(Se även Lärande organisation och Vision, Mission & Värdegrund).

* Begreppet Warm Data har myntats av Nora Bateson, The International Bateson Institute.

Produktion: Mårten Levin, mlf.se

Nora Bateson förklarar Warm Data

Nora Bateson, The International Bateson Institute, har myntat begreppet Warm Data. Varm data är information om alla de viktiga inbördes samband som väver samman de olika delarna inom komplexa system. Att samla in Varm data ger kvalitativa insikter och ny förståelse för de dynamiska relationer som samexisterar inom komplexa frågor. Att addera Varm data till beslutsprocesser utgör en fantastisk hävstångseffekt för värdeskapande.