Teambuilding och Gruppdynamik

Teambuilding och gruppdynamik ger högpresterande team

Högpresterande team består av människor

Teambuilding är det viktiga arbete som lägger grunden till en lärande organisation. Som individer har vi en stor potential att lära oss nya saker, men vi lär oss ännu mer, bättre och snabbare tillsammans med andra människor.

Lärprocesser och anpassning till varandra sker kontinuerligt i det ekosystem vi befinner oss. Det vi kallar gruppdynamik är egentligen helt naturliga processer i ett system. Förhållningssätt, förutsättningar och förväntningar kring samarbete behöver synliggöras. Tydliga ramsättningar, medvetenhet om varandras förmågor samt ömsesidig respekt och förståelse är viktiga nycklar för att uppnå gruppdynamik.

Tydlig kommunikation är ytterligare en nyckel för att åstadkomma dynamiskt samarbete och högpresterande team. Gemensamma intentioner skapar samsyn och viktiga drivkrafter i alla aktiviteter som ska utföras, se gärna Vision, Mission, Värdegrund

Vi erbjuder viktiga verktyg och ett inkluderande arbetssätt som resulterar i engagemang, dynamiska grupper och samspelta team.