Hur kommer verksamheter bedrivas i framtiden? Vilka värdesystem kommer gälla? Och hur kommer innebörden av arbete förändras? Det vet vi inte ännu.

Vi arbetar med att nyfiket och aktivt söka de frågeställningar vi tror är viktiga att adressera för att tillsammans skapa den framtid vi vill ha.

Vi tror att livet i framtiden inbegriper individuellt och gemensamt ansvar för de system av komplexa ekologier som påverkar oss och vår hälsa. Ansvar för varandra, för tillgång på näringsrik mat, för djur, natur och våra hav. För våra normer, belöningssystem och värdesystem. För hushållning med våra gemensamma resurser, för innovation och för arbete.

Vi tänker att verksamheter, arbete, försörjning, sysselsättning inte kommer vara skiljt från livet. Vi kommer fortsätta engagera oss i alla delar av livet – men med större förståelse för, och hänsyn till, varandra och vår hälsa.

En verksamhet för framtiden måste vara nyfiken, modig och ödmjuk inför omfattande beteendeförändringar och nya perspektiv på vad som är hållbart. För att undersöka vilka anpassningar som krävs, vilka mönster som behöver justeras krävs ny information, varm data.