Alla göromål från helvetet skymmer sikten för det som är viktigt!

Den historia jag tänker berätta börjar hösten 2015, när konungariket Sverige fick oväntat besök av 163 000 människor och nationen stålade istället för att bjuda på kaffe.

Vid den tidpunkten började jag och några vänner på allvar fundera kring frågorna; flyktingar, migration och integration. Vi funderade på en tjänst som skulle effektivisera integrationsprocessen. Ganska snart, när vi vänt och vridit på utmaningen och lyft frågan några hack, kom vi fram till att arbete är nyckeln. Arbete.

Vi insåg att utmaningarna med de 163 000 flyktingarna skulle upplevas som en öm smekning jämfört med den stenhårda smocka som effekterna av pågående globalisering och klimatförändringar kommer att leverera. Tänk när miljoner Holländare, Britter och Danskar står med vatten till midjan och vill komma in via Öresundsbron.

Vi insåg också att effekterna av digitalisering, automatisering, artificiell intelligens, maskininlärning, robotisering och nästa generations 3D-skrivare kommer skapa kaos då miljoner människor ställs utan arbete. Och förra veckan började det hända på allvar, när Nordea aviserade att nu får 6 000 medarbetare lämna sina jobb på grund av exakt det – digitalisering och automatisering.

Sent på hösten 2015 föddes därför en idé om en tjänst som skulle hjälpa människor att komma i arbete. En helt anonym, neutral, transparent och öppen matchningstjänst för uppdragsgivare och uppdragstagare. Tanken var att sådana saker som kön, ålder, härkomst, namn, sexuell läggning, funktionshinder, hårfärg och utseende skulle vara utan betydelse. Det skulle vara en tjänst där matchningen baseras på uppdragsgivarnas och uppdragstagarnas gemensamma intentioner och en relativt enkel överenskommen ramsättning. Vi beslutade oss för att ta fram en pilot, men först skulle vi göra en ekologisk check.

Vi börjar granska verkligheten på 60- och 70-talet

På den tiden präglades vårt land fortfarande av Per Albin Hanssons ideal. Då speglades hela samhället av folkhemsdrömmar. Värderingar som solidaritet, jämlikhet, rättvisa och demokrati hade fortfarande en betydelse och samma innebörd för de flesta. Även för Arbetsförmedlingen (Af).

Eftersom hela samhället vilade på de gamla idealen är det inte konstigt att även Af adopterade värderingarna och gjorde dem till sina. Af´s uppdrag handlade då om att tillhandahålla medborgarservice. Af tog ett ansvar där man stod för stöd, hjälp och omställning till ett nytt jobb om någon blivit utan. Man hade även uppdraget att möta och matcha både uppdragsgivarnas och uppdragstagarnas behov.

På 80- och 90-talet förändrades samhällets värderingar

Nu gäller kvartalsekonomi, kortsiktighet, stuprörsmanagement och allmännyttan säljs ut till privata aktörer för en spottstyver. Solidaritet översätts till ”sköt dig själv och skit i andra”. Idealen från folkhemstiden är bara nostalgi och upplevs bäst om man åker ut till villakvarteren i Bromma.

Nutid

Arbetsförmedlingens uppdrag har förflyttats, en sällan skådad ramglidning har gjorts. Den nya tidens värderingar har fått fäste.
– Det som tidigare handlade om medborgarservice har resulterat i myndighetsutövning.
– Det som tidigare handlade om ansvar har resulterat i kontroll.
– Det som tidigare handlade om att matcha allas behov har resulterat i arbetsgivarnas behov.

Jag tror att precis detta är bakgrunden och förklaringen till den obalans som de flesta upplever när de tänker på Sveriges kanske viktigaste myndighet med 14 000 anställda och en årlig budget på 80 miljarder kronor. Politiska röster höjs nu för att skrota Af på grund av ineffektivitet och man vill överlåta ansvaret på privata aktörer.

Och nu vill jag vara tydlig: Det är ingen bra idé. Det är inte lösningen på problemet. Vi kan inte ha en stat som kapitulerar och ger upp. Våra gemensamma värderingar kring arbete, människor och deras förmågor sjunker till en än lägre nivå. Det kommer leda till en cynisk människosyn som inte passar för framtiden och till att staten legitimerar och subventionerar människohandel.

Det krävs något annat. Arbetsförmedlingen behöver ta en ny position, göra en kraftig förflyttning, stå för det goda exemplet och vara en motkraft till rigiditet och stagnation.

Lyssna på den evige Joakim Thåström, Miss Huddinge -72 

0 kommentarer