Utväg ur ekorrhjulet
Konsten att lyckas med Agenda 2030.
Funkar för övrigt på vilket som helst komplext problem.

Här presenterar vi en lathund för dig som vill åstadkomma förändring och uppfyllnad av FN´s 17 Globala Hållbarhetsmål, Agenda 2030 – eller andra svåra nötter att knäcka…

 1. Logga ut
 2. Gå hem
 3. Stanna hemma
 4. Vila
 5. Reflektera enskilt
 6. Gå ut och träffa andra människor
 7. Umgås och samtala med dem
 8. Diskutera samhällsfrågor ur flera olika aspekter
 9. Dela tankar och erfarenheter med varandra
 10. Sätt dig in i andras perspektiv
 11. Reflektera tillsammans
 12. Lär av varandra
 13. Upplev ny förståelse
 14. Summera insikterna
 15. Formulera de verkligt viktiga frågorna och hitta gemensamma drivkrafter
 16. Reflektera igen
 17. Genomför nödvändig förändring.

Under vilo- eller reflektionstid passar det även bra att lyssna på Imagine, med John Lennon.

0 kommentarer